Dermatologie

Onze huid zien we als ons visitekaartje. Een huidziekte kan dan ook grote gevolgen hebben voor hoe we ons voelen. Veel huid- en geslachtsziekten zijn echter goed te behandelen. Uw (huis)arts kan u doorverwijzen naar de afdeling Dermatologie.

Onderzoek en behandeling

Op de afdeling Dermatologie zijn we gespecialiseerd in huidziekten, spataderbehandelingen en geslachtsziekten. Vaak doet de dermatoloog of physician assistant niet alleen het onderzoek, maar ook de behandeling.

Telespreekuur huisartsen

Huisartsen kunnen niet-spoedeisende vragen via internet aan de dermatoloog of physician assistent stellen. Hier kunnen ook foto’s en andere informatie aan toegevoegd worden. De dermatoloog of physician assistent geeft vervolgens advies aan de huisarts, vaak al binnen een werkdag.

Verpleegkundig spreekuur

Op het verpleegkundig spreekuur komt u bij de doktersassistenten. Hier doen we bijvoorbeeld wondverzorging, wratten aanstippen en zwachtelen.

Huidtherapeut

Huidtherapeut Jiska Boer heeft een eigen praktijk. Zij huurt als zelfstandig ondernemer ruimte in het ziekenhuis. Zij behandelt huidproblemen zoals lip- en lymfoedeem, overbeharing, acne, littekens en storende kleurverschillen van de huid. Er vindt verwijzing van patiënten plaats tussen de huidtherapeut en de afdeling dermatologie.

Contact
Interessante websites