Let op: Deze website komt binnenkort te vervallen. Ga voor alle informatie over Treant Zorggroep naar onze nieuwe website www.treant.nl

Rugrevalidatie

Rugrevalidatie is voor mensen die chronische rugklachten hebben (langer dan 6 weken) en die door de klachten belemmeringen ervaren in hun dagelijkse bezigheden (werk, huishouden, sport en/of hobby’s).

Het programma is opgezet naar de nieuwste inzichten rondom chronische lage rugklachten. Het is een actieve behandeling gericht op het weer zo gewoon mogelijk functioneren, zonder dat de rugklachten u ernstig beperken in uw dagelijkse bezigheden.

Verwachtingen en resultaten

Wat u niet mag verwachten is dat u na deze behandeling gegarandeerd geen pijnklachten meer heeft. Met het RugRevalidatieprogramma richten we ons niet rechtstreeks op pijnbestrijding. Uit veel onderzoeken blijkt dat bij chronische rugklachten er geen specifieke behandeling bestaat die u op eenvoudige wijze van de pijn afhelpt.

Wat u wel mag verwachten is dat u na het volgen van dit programma minder belemmeringen ervaart in uw dagelijks leven ondanks de rugklachten. Dit kan betekenen dat u activiteiten langer en makkelijker volhoudt of dat u weer activiteiten oppakt die u door de klachten hebt gestaakt. Daarnaast leren we u hoe u beter controle over uw klachten kunt krijgen. Vaak zien we dat de pijnklachten toch verminderen en soms verdwijnen, maar zoals gezegd is dit geen garantie.

Programma

Het RugRevalidatieprogramma is een multidisciplinair programma. In de eerste vijf weken wordt u intensief begeleid door de volgende disciplines:

  • fysiotherapeut
  • oefentherapeut Cesar
  • ergotherapeut
  • psycholoog
  • bewegingsagoog

De fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar werkt aan een aantal basisvaardigheden zoals o.a. zitten, staan, lopen, bukken en tillen. Het doel is u te laten ervaren wat het effect van lichaamshouding op de klachten is en hoe u daar het meest ergonomisch mee om kan gaan. U krijgt een aantal basisoefeningen die u verder thuis moet oefenen. Deze zijn gericht op het verbeteren van het uithoudingsvermogen van de spieren van de buik, rug en benen. Ook besteden we aandacht aan ontspanning.

De ergotherapeut besteedt aandacht aan het dagelijks handelen, waarbij de volgende thema’s aan de orde komen: rust/activiteit, stoelen, zittende en staande werkhoudingen, planning, statische en dynamische activiteiten en tempo en kracht. U gaat hier ook praktisch mee aan de slag.

De psycholoog verzorgt twee bijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomsten is om meer inzicht en kennis te krijgen in hoe chronische (rug)pijn werkt, wat de gevolgen zijn op uw leven en hoe u er zelf invloed op kunt uitoefenen.

De bewegingsagoog begeleidt u 10 weken intensief in het RevalidatieTrainingsCentrum (RTC) om uw conditie en spierkracht te verbeteren. Naar aanleiding van een conditietest en diverse krachttesten wordt een trainingsprogramma op maat gemaakt. In de laatste 5 weken gaat u ook kennis maken met verschillende sporten en komt de sporthervatting aan bod. Het gaat hierbij om "ontspanning door inspanning" en "efficiënt bewegen". Deze trainingen doet u in de sportzaal.

Het programma duurt in totaal 15 weken. U start in een groep van maximaal 5 mensen. De behandeling is 2 keer in de week op vaste dagen en tijden. Per dag varieert de behandeltijd van 1,5 - 3 uur. Er is een ochtendgroep en een middaggroep. U mag hierbij uw voorkeur aangeven.

Uw inzet

Het programma bestaat uit zorgvuldig afgestemde behandelingen en er zit een duidelijke opbouw in. Dit betekent dat wanneer u besluit te starten met Rugrevalidatie we van u verwachten dat u ook het volledige programma volgt. Indien u van tevoren al weet dat u (bijvoorbeeld door vakantie) niet het volledige programma kunt volgen, kunt u in een volgende groep starten. Bij niet voorziene uitval, tijdens de Rugrevalidatie, van langer dan een week (bijvoorbeeld door ziekte) zal de revalidatiearts met u bekijken of het wel zinvol is om door te gaan met het programma.

Beginnen

Zodra met u definitief besloten is dat u gaat starten met RugRevalidatie wordt u direkt ingepland voor behandeling, zodat u weet wanneer u start. Ook kunt u de voorlopige informatie krijgen over de dagen en tijden van de behandeling. Ongeveer 3 weken voor de start van de behandeling ontvangt u het definitieve programma.

Polikliniek revalidatiegeneeskunde

(0591) 691 296

Specialismen